Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn

Ansat i regioner og kommuner

Såfremt du vurderer, at det kan være en fordel for dig at få feriegodtgørelse udbetalt i stedet for at holde ferie med løn og særlig feriegodtgørelse, så skal du oplyse det før ferieårets start efter de nye ferieregler. Da der er samtidighedsferien, kan man senest den 31. august give besked om, at man ønsker feriegodtgørelse fra dagen efter, hvor det nye ferieår begynder. 

At bede om feriegodtgørelse frem for ferie med løn er en ret du har, men valget er bindende for dig, og valget gælder som udgangspunkt kun for ét ferieår ad gangen.

Der er både fordele og ulemper ved at vælge feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn. (Se fordele og ulemper til højre)

Hvis du beslutter dig for at få feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, bør du fremsætte ønsket herom til din arbejdsgiver skriftligt.

Fordele kan være:
Hvis du forventer at få udbetalt meget overarbejde, ikke-afholdt afspadsering samt honorering af ekstravagter i det kommende ferieoptjeningsår, herunder også udbetaling af tillæg for kald i rådighedsvagter, der udløser overarbejdsbetaling. Altså alle de løndele, som udbetales, men ikke indgår i den sædvanlig løn, som man får med løn under ferie.
 Ulemper kan være:
Hvis du fx skal på barselsorlov med dagpenge i optjeningsåret – så vil valget for det meste være en ulempe. Dagpengeperioden giver pga. den fortsatte indbetaling til pension ret til ferie med sædvanlig løn, mens optjening af feriegodtgørelsen kun sker af egetbidraget til ATP, arbejdsmarkedsbidrag, pensionen og evt. arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning.

Ansat i staten

På statens område finder man adgangen til feriegodtgørelsen i ferielovens §23, stk. 5. Også her kan man før optjeningsåret kræve feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie og ferietillæg. Feriegodtgørelsen er 12% og uden yderligere godtgørelse.

Privatansat

Du har samme ret som beskrevet ovenfor, hvis du er privatansat, men du skal undersøge, hvad din eventuelle overenskomst siger om fx. yderligere godtgørelse end ferielovens 12%.

Hvis du vil du vide mere
Læs mere her  fra side 22.