Optjening og afvikling

Regional og kommunal ansættelse
Har du arbejdet hele optjeningsåret som fuldtidsansat (37 timer pr. uge), har du optjent 185 ferietimer svarende til 5 ugers ferie — dvs. at du for hver måneds ansættelse optjener 15,42 ferietimer.

Er du ansat på deltid reduceres timetallet forholdsmæssigt, men vil altid svare til, at du har optjent ret til 5 ugers ferie svarende til din deltidsansættelse.

Derudover optjenes 6. ferieuge efter Aftale om 6. ferieuge m.m.
Statslig ansættelse
Der optjenes 2,08 feriedage løbende for hver måneds ansættelse i ferieåret i perioden fra 1. september til 31. august. Det svarer til 25 dages ferie pr. ferieår. Ferieåret er således 12 måneder. Ved ansættelse i dele af en måned optjenes 0,07 dags ferie pr. kalenderdag, dog højst 2,08 dage pr. måned i samme ansættelsesforhold. Antallet af feriedage optjenes uafhængigt af beskæftigelsesgraden.

Der optjenes dertil 0,42 særlig feriedag for hver måneds ansættelse i optjeningsåret (kalenderåret). Det svarer til 5 særlige feriedage om året. Ved ansættelse i dele af en måned optjenes en forholdsmæssig andel af 0,42 dag. Antallet af særlige feriedage optjenes uafhængigt af beskæftigelsesgraden.
Ferieugen
Ved en ferieuge forstås 7 på hinanden følgende kalenderdage, inden for hvilke ferietimerne/feriedagene skal afholdes. Ferien begynder ved den planlagte arbejdstids begyndelse den første feriedag, og den slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.
Optjening under barsel, andre orlovsperioder og tjenestefrihedsperioder
Du optjener også ret til ferie med løn i den ulønnede del af din barselsorlov, dvs. i den periode hvor du er på barselsdagpenge, og hvor din arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag. Der indbetales dog maksimalt pensionsbidrag i en periode, der svarer til 20 ugers orlov. I eventuelt øvrige uger på orlov, optjener du således ikke ret til ferie med løn.

Du optjener ligeledes ikke betalt ferie i andre orlovsperioder og tjenestefrihedsperioder, hvor din arbejdsgiver ikke skal udbetale dig helt eller delvis løn.
Optjening af betalt ferie under sygdom
Under ansættelsen optjener du ret til betalt ferie i de sygdomsperioder, hvor din arbejdsgiver skal betale dig fuld eller delvist løn. Hvis du er timelønnet og ikke har ret til sygeferiegodtgørelse, optjener du således ikke betalt ferie under sygdom.