Ændring af beskæftigelsesgrad

Løn under ferie udbetales på baggrund af beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet og den aktuelle løn på ferieafholdelsestidspunktet.

Hvis fx en ansat er deltidsbeskæftiget på 30 timer (som er optjeningstidspunktet), optjener den ansatte ret til betalt ferie. Den ansatte går senere op i tid til 37 timer og afholder derefter en uges optjent betalt ferie (ferietidspunktet).

Under ferien har den ansatte ret til den fast påregnelige løn på ferietidspunktet, dog beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet, dvs. 30 timer.

Eksempel:

  • Medlem ansat 30 timer pr. uge i optjeningsåret.
  • Går op på 37 timer i afholdelsesåret.
  • Medlemmets ferieberettigede løn på ferietidspunktet er 8.000 kr. pr. uge.

Den ansattes løn pr. uges ferie:

Eksempel:

  • En ansat har 37 timer pr. uge ved optjeningen af ferie
  • Går ned på 30 timer, når der skal afholdelse ferie.
  • Medlemmets ferieberettigede løn på ferietidspunktet er 6.000 kr. pr. uge.

Den ansattes løn pr. uges ferie: