Ferietillæg

Nedenfor er beskrevet, hvornår ansatte på de tre offentlige områder får udbetalt ferietillæg mv. i forbindelse med ferie med løn.

Regionalt ansatte får samlet feriegodtgørelse/tillæg på
– 2,85 %, hvis du har mindre end 8 års anciennitet, og
– 1,95 % hvis du har over 8 års anciennitet.

Dit ferietillæg kommer med lønnen i:

  1. April: Her får du udbetalt det forhøjede ferietillæg på 1,85 % hhv. 0,95 %
  2. Maj: Her får du udbetalt dit ferietillæg på 1 % for perioden 1. september til 31. maj.
  3. August: Her får du udbetalt dit ferietillæg på 1 % for perioden 1. juni til 31. august. 

De hhv. 1,85 og 0,95 %, der udbetales i april, bliver beregnet af hele lønnen i det foregående år.

Læs i øvrigt mere om ferie her.

Er du ansat i en kommune, får du som jordemoder samlet 2,3 % i ferietillæg.

Du får udbetalt ferietillægget af tre omgange. 1% af ferietillægget er fordelt over to udbetalinger, og den resterende del på 1,3 % er et forhøjet ferietillæg, der bliver udbetalt en gang om året.

Dit ferietillæg kommer med lønnen i:

  1. April: Her får du udbetalt det forhøjede ferietillæg på 1,3 %, der gælder for hele året.
  2. Maj: Her får du udbetalt dit ferietillæg på 1 % for perioden 1. september til 31. maj.
  3. August: Her får du udbetalt dit ferietillæg på 1 % for perioden 1. juni til 31. august. 

De 1,3 % i april bliver beregnet af hele lønnen i det foregående år.

Som statsansat får du et ferietillæg på 1,5%.

Dit ferietillæg kan udbetales på to måder:

  1. Enten får du udbetalt ferietillægget af to omgange. Første omgang bliver udbetalt med din løn for maj måned. Denne del dækker perioden 1. september til 31. maj. Anden omgang får du med din løn for august måned. Denne anden del dækker perioden 1. juni til 31. august.
  2. Eller du kan få udbetalt ferietillægget, når du holder ferie. Din arbejdsgiver opgør løbende dit optjente ferietillæg og udbetaler den andel, der svarer til den ferie, du holder.

OK24 sikrede – ud over nedenstående – et højere ferietillæg for alle tre offentlige områder. I staten øgets tillægget med 0,52 %, i kommunerne med 0,53 % og i regionerne med 0,54 %. Ændringen træder i kraft i staten per 1. april 2024, mens det i kommuner og regioner er per 1. maj. For de kommunalt og regionalt ansatte har det derfor i praksis først betydning, når der udbetales ferietillæg næste år, mens det for de statsansatte allerede (en lille smule) vil slå igennem i år.