Sygefraværs-/Omsorgssamtale – tag TR med

Sygefraværs-/Omsorgssamtale

Din arbejdsgiver – uanset om han er offentlig eller privat – er lovmæssigt forpligtet til at indkalde dig til en sygefraværssamtale, der skal være indkaldt og afholdt senest fire uger efter første sygedag.

Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet, om du har nogen funktionsbegrænsninger i forhold til arbejdets varetagelse.

Din arbejdsgiver kan ikke kræve at få oplyst, hvad du fejler.

Din arbejdsgiver skal på baggrund af samtalen afgive oplysninger til din kommune på en særlig blanket. Din arbejdsgiver skal på blanketten oplyse, hvornår samtalen er afholdt, angive din vurdering af, om din sygdom varer under eller over otte uger og oplyse, om der er mulighed for, at du kan genoptage arbejdet delvist på et tidspunkt under dit sygeforløb.

Hvis din sygdom eller praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en personlig samtale, kan samtalen holdes telefonisk.

Din arbejdsgiver har ikke pligt til at indkalde til samtalen, hvis du er i opsagt stilling og fratræder inden otte uger efter første sygedag.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at få udarbejdet en mulighedserklæring (se dette), kan I ved samtalen drøfte, hvad der skal indgå i erklæringen.

Du har mulighed for at tage din tillidsrepræsentant med til samtalerne – og vi anbefaler, at du gør brug af dette. Hvis du af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at få tillidsrepræsentant med, så kan du tage en anden kollega, et familiemedlem etc. med. Det er vigtigt, at du ikke er alene.

Hvis der er problemer med arbejdsmiljøet – og det kunne være årsagen til dit sygefravær – er det vigtig, at du involverer din arbejdsmiljørepræsentant, AMIR.

Redigeret december 2023.