Ansættelse med løntilskud

Faktorer  Betingelser
 MålgruppePersoner med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke kan fastholdes eller beskæftiges på almindelige vilkår.
 ForudsætningerPersonen får førtidspension. Bopælskommunen tilbyder skånejobbet.
 Løn- og   ansættelsesvilkår Tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren fastsætter ansættelsesvilkårene under hensyntagen til personens arbejdsevne. Der er ikke en nedre grænse for arbejdstid. Der er ikke fastsat en nedre grænse for lønniveau. Lønnen bør afspejle den arbejdsindsats, der ydes. Den ansatte bør omfattes af overenskomstens øvrige bestemmelser. Der er ingen tidsbegrænsning for ansættelsen. Vilkårene fastsættes af arbejdsgiveren, hvis parterne ikke kan blive enige.
 Offentlige tilskudDer ydes offentligt tilskud til ansættelse i jobbet.Bopælskommunen kan yde tilskud til arbejdsredskaber.
 OpfølgningTillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren kan, hvis en af dem ønsker det, drøfte den ansattes muligheder for ansættelse på almindelige vilkår, hvis den ansattes erhvervsevne ikke længere er nedsat.

FAQ om sygdom og sygemelding

Samtale om sygdom

Løn på fridag som skulle have været et fridøgn