Aftalebaserede job på særlige vilkår

 Faktorer Betingelser
 MålgruppePersoner med nedsat erhvervsevne, der ikke kan fastholdes eller beskæftiges på almindelige vilkår.Allerede ansatte og udefra kommende.
 ForudsætningerDen ansatte ønsker selv ansættelse på særlige vilkår.Mulighederne for fastholdelse på almindelige vilkår skal være undersøgt.Der skal være enighed mellem tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren om vilkårene.
 Løn- og   ansættelsesvilkår Tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren kan med udgangspunkt i overenskomsten indgå skriftlig aftale om løn- og ansættelsesvilkår.Der er mulighed for at fravige overenskomstens bestemmelser om løn- og ansættelse. Aftalen skal klart gøre opmærksom på, hvilke bestemmelser i overenskomsten, der fraviges.Der er ingen tidsbegrænsning for ansættelsen.Allerede ansatte bevarer ved overgang til et aftalebaseret job inden for kommunen/regionen optjening og beregning af pensionsbidrag svarende til den hidtidige pensionsgivende løn og beskæftigelsesgrad.
 Offentlige tilbudDet offentlige yder ikke tilskud til ansættelse i jobbet.Bopælskommunen kan yde tilskud til arbejdsredskaber.
 OpfølgningTillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren kan, hvis en af dem ønsker det, drøfte den ansattes muligheder for ansættelse på almindelige vilkår, hvis den ansattes erhvervsevne ikke længere er nedsat.