Fleksjob

 Faktorer Betingelser
 MålgruppePersoner med nedsat erhvervsevne, der ikke kan fastholdes eller beskæftiges på almindelige vilkår. Allerede ansatte og udefra kommende.
 ForudsætningerDen ansatte modtager ikke førtidspension. Bopælskommunen tilbyder fleksjobbet. Forinden ansættelse i et fleksjob skal arbejdsgiveren undersøge mulighederne for, at den ansatte kan fastholdes uden tilskud.
 Løn – og   ansættelsesvilkår Tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren kan med udgangspunkt i overenskomsten indgå skriftlig aftale om løn- og ansættelsesvilkår. Jobbet skal tilbydes på fuld tid, med mindre den ansatte ønsker at ansættes på deltid. Lønnen er som minimum overenskomstens begyndelseslønnen. Organisationen har ret til en forhandling om et kvalifikations- og/eller funktionstillæg udover begyndelseslønnen. Den ansatte har ret til tillæg for arbejde på forskudte tidspunkter og rådighedsvagter. Der er mulighed for at fravige overenskomstens bestemmelser om løn- og ansættelse. Aftalen skal klart gøre opmærksom på, hvilke bestemmelser i overenskomsten, der fraviges. Der er ingen tidsbegrænsning for ansættelsen. Allerede ansatte bevarer ved overgang til fleksjob inden for kommunen/regionen optjening og beregning af den hidtidige pensionsgivende løn og beskæftigelsesgrad.
 Offentlige tilskudDer ydes offentligt tilskud til ansættelse i jobbet. Bopælskommunen kan yde tilskud til arbejdsredskaber.
 OpfølgningTillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren kan, hvis en af dem ønsker det, drøfte den ansattes muligheder for ansættelse på almindelige vilkår, hvis den ansattes erhvervsevne ikke længere er nedsat.

Pensionsforhold for flexjobbere

Læs også Underskrevet protokollat om pensionsforhold for fleksjobansatte ansat den 1. januar 2013 eller senere – RLTN: