Nedsat arbejdsevne ved sygdom

Nedsat arbejdsevne ved sygdom

Selv om din erhvervsevne er nedsat, er der en række muligheder for, at du kan fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet.

De faglige organisationer og de offentlige arbejdsgivere har indgået såkaldte aftaler om “det sociale kapitel”. Hensigten med aftalerne er, så vidt det overhovedet er muligt, at fastholde medarbejdere med nedsat erhvervsevne samt at beskæftige ledige.

På det regionale og kommunale område finder du reglerne i “Rammeaftale om det sociale kapitel“.

I rammeaftalen kan du læse om de forskellige jobmuligheder, herunder revalidering, fleksjob m.v. Rammeaftalens bilag 6 kan anbefales, hvis du vil have et overblik.

På statens område finder du reglerne her: “Job på særlige vilkår (Socialt kapitel)”: