Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen er en erklæring der udarbejdes i samarbejde med lægen

Formålet med erklæringen er at afdække, hvad du arbejdsmæssigt kan på trods af din sygdom.

Din arbejdsgiver har ret til at forlange en mulighedserklæring, når du er syg – både ved kortvarigt, gentaget eller langvarigt sygefravær. Din arbejdsgiver har ret til at forlange en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i dit sygdomsforløb.

Mulighedserklæringen skal bidrage til, at du kan fastholdes i arbejde. Den kan bruges, hvis din arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke hensyn, der skal tages til dit helbred for at du helt eller delvis kan vende tilbage til arbejdet.

Hvis din arbejdsgiver vil gøre brug af mulighedserklæringen, skal du indkaldes til en samtale. Indkaldelsen skal ske med et rimeligt varsel – ca. 1 uge, men det kan være kortere. Hvis din sygdom forhindrer dig i at møde, kan samtalen afholdes telefonisk. Vær opmærksom på, at du har pligt til at deltage i samtalen.

Mulighedserklæringen består af to dele;

Den første del udfyldes og underskrives i fællesskab af dig og din arbejdsgiver på baggrund af jeres samtale. Her drøfter I, hvad der eventuelt skal til for at du kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet. Er der funktionsmæssige begrænsninger, er der brug for hjælpemidler, er der brug for en periode med nedsat tid og gradvis tilbagevenden, arbejde på andre tidspunkter etc.

Den anden del af erklæringen udfyldes efterfølgende af din læge. Din læge skal vurdere, om aftalen mellem dig og din arbejdsgiver så også er i orden ud fra en lægefaglig vurdering. Det er din arbejdsgiver, der skal betale lægens honorar for lave mulighedserklæringen.

Læs også under punktet Friattest

Lægeforeningen har udgivet to pjecer: