Sygemelding

Sygemelding

Du skal huske at sygemelde dig ved arbejdstids begyndelse på den første arbejdsdag, hvor du er syg. Hvis der er særlige retningslinjer for sygemelding på din arbejdsplads, er det disse, du skal følge.

Hvis din arbejdsgiver kræver dokumentation for, at du er syg, kan du enten underskriver en “tro og love-erklæring” eller ved at indhente en erklæring fra din læge. Erklæringen fra lægen skal din arbejdsgiver betale.

Din arbejdsgiver kan kræve at få oplysninger om varigheden af din sygdom, men han kan ikke kræve at få oplyst, hvad du fejler.

Se også under punktet Mulighedserklæring