Sygdomspolitik på arbejdspladsen

Sygdomspolitikken kan beskrive, hvordan den gensidige kontakt bør være mellem den sygemeldte og arbejdspladsen. Fx hvornår der bliver indkaldt til omsorgssamtale/sygefraværssamtale m.v. eller hvor ofte der bør være kontakt.

Sygdomspolitikken bør være let tilgængelig for medarbejderne.