Sygdomspolitik på arbejdspladsen

Sygdomspolitik på arbejdspladsen

Den kan beskrive, hvordan den gensidige kontakt bør være mellem den syge og arbejdspladsen under sygemeldingen, hvornår der bliver indkaldt til omsorgssamtale/sygefraværssamtale m.v.

Sygdomspolitikken på din arbejdsplads bør være let tilgængelig.