Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom

Du er som jordemoder funktionær og dermed omfattet af Funktionærloven – derfor har du ret til at være syg og opretholde løn under sygdom. Men på et tidspunkt kan sygefraværet give så store driftsmæssige forstyrrelser, at din arbejdsgiver kan indlede en afskedigelsessag.

Hvis frygter en afskedigelse pga. langvarigt sygefravær, så tag kontakt til din tillidsrepræsentant. Hun kan hjælpe dig ved de kommende møder med ledelsen.

Læs mere her: Opsigelse og afskedigelse