Lokal løndannelse – hvad er det?

Din løn som jordemoder består af en centralt aftalt løn og en lokalt aftalt løn. Se her hvilke elementer den lokale løn består af, og hvad der sker med dine tillæg, hvis du skifter stilling.

Langt størstedelen af din løn er aftalt centralt og er det, som fremgår af din overenskomst (grundløn og evt. tillæg). Dertil kommer den lokale del af lønnen, som er aftalt lokalt mellem fx et sygehus og Jordemoderforeningens tillidsrepræsentanter.

Læs Aftale om lokal løndannelse her.

Forhåndsaftaler (lokalaftale)

Forhåndsaftaler er lokale lønaftaler og bruges primært i regionerne. Tilsvarende lokale lønaftaler i stat og kommune kaldes lokalaftaler, men bruges sjældnere.

En forhåndsaftale er en aftale mellem regionen/sygehuset/afdelingen og kredsformanden i regionen eller tillidsrepræsentanten ved det pågældende sygehus.

Aftalen udløser ”på forhånd” bestemte tillæg for bestemte funktioner eller kvalifikationer – fx hvis du er med i en KJO-ordning eller er omfattet af en aftale om en kompetencemodel.

Alle jordemødre, der udfører den beskrevne funktion eller har de krævede kvalifikationer, får automatisk tildelt tillæggene.

Individuelle tillæg

Udover de tillæg, der automatisk udløses af forhåndshåndsaftalen, så kan din lokalt aftalte løn også indeholde individuelle tillæg. Som jordemoder kan du få individuelle tillæg for en funktion, der ikke fremgår af forhåndsaftalen, eller for en specifik kompetence eller uddannelse.

Det individuelle tillæg kan også være et engangsbeløb – en resultatløn – som du kan få for en specifik indsats.