Anden orlov

Anden orlov

Du har i visse tilfælde krav på orlov fra dit arbejde. F.eks. hvis du skal på barsel, har borgerligt ombud eller hvis du eller din ægtefælle/samboer bliver udstationeret af den danske stat.

I andre tilfælde har du ikke et direkte krav på orlov, men har mulighed for at aftale orlov med din arbejdsgiver. Det kan f.eks. være orlov til at prøve kræfter med et andet job, orlov til studier, der ikke er arbejdsrelateret uddannelse, eller orlov til noget helt andet. I sådanne tilfælde kræver orloven at der indgås en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om orloven.

 Nogle større arbejdssteder har udfærdiget aftaler om orlov, i så fald er det disse aftaler I skal bruge. Hvis din arbejdsgiver ikke har udformet aftaler kan du nedenfor finde inspiration til, hvilke forhold I bør tage stilling til i en frivillig aftale om orlov. 

Orlov fra arbejde – hvad skal du være opmærksom på i en aftale?