Ulønnet omsorgsorlov

Lønmodtagere har ret til fem dages omsorgsorlov uden løn årligt jf. Lov om lønmodtagernes ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager § 1a.

Omsorgsorloven kan bruges til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren. Kravet om samme husstand kommer i spil, hvis der er tale om andre end egne børn, forældre og ægtefælle/partner. Således vil der være krav om samme husstand ved eksempelvis stedbørn, stedforældre eller svigerforældre.

Omsorgsorloven kan anvendes, hvis den pårørende har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Dette kan f.eks. være at ledsage den pårørende, der skal til demensudredning eller udredning for anden alvorlig sygdom. Eller at ledsage en pårørende, der har en alvorlig fysisk eller psykisk helbredstilstand, til undersøgelse, f.eks. blodprøver, tandlæge eller lign.
Omsorgsorlov kan afholdes som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsorlovsdage bortfalder ved årets udgang. Afholdelse af omsorgsorlov er uden løn eller dagpenge, og registreres som tjenestefri uden løn.

Såfremt en medarbejder holder plejeorlov, enten ved at være ansat af kommunen eller hvis der modtages plejevederlag, fratrækkes dette fravær i retten til de 5 orlovsdage.

Medarbejderen skal være ansat i seks måneder forud for anvendelsen af retten.

Medarbejdere skal på anmodning fra nærmeste leder, kunne fremvise lægelig dokumentation for behovet for omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand hos den pårørende.

Om dokumentationskrav

Dokumentationskravet kan opfyldes med f.eks. en lægeattest, en indkaldelse til behandling eller anden dokumentation, der understøtter, at der i den konkrete situation er behov for væsentlig omsorg eller støtte, og at behovet er en følge af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Det er medarbejderen, der skal fremskaffe og evt. betale for relevant dokumentation.