Job i Grønland

Her finder du oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for jordemødre ansat på Grønland.

Orlov til at arbejde i Grønland

Du har ret til at få fri fra dit arbejde, hvis du skal udføre udlandsarbejde eller får en stilling i Grønland. Du har også ret til at få fri, hvis fx din ægtefælle/samlever udsendes til tjeneste i udlandet eller får en stilling i Grønland.

Læs mere
Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål – Regioner

Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål – Kommuner

Overenskomst

Overenskomst for Jordemødre på Grønland. Gældende pr.1. april 2020. 

Løn- og ansættelsesvilkår i Grønland

De grønlandske forhold er på en række områder anderledes end de danske, og det grønlandske sundhedskartel, Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit (PPK), indgår overenskomster og aftaler med det grønlandske sundhedsvæsen, som gælder ansatte i Grønland. De danske overenskomster og aftaler og den danske lovgivning gælder således ikke i Grønland.

Jordemoderforeningen i Danmark vil derfor ikke kunne rådgive dig om løn- og ansættelsesvilkår, eller i tilfælde af uenigheder med din arbejdsgiver kunne bistå med løsning af konflikten, når du tager ansættelse i Grønland. Men vi anbefaler, at du tager kontakt til formanden for den grønlandske Jordemoderforening, Ernisussiortuunerit Kattuffiat, eller Sundhedskartellet i Grønland for råd og vejledning i de situationer, og at du selv grundigt undersøger forholdene og får skriftlige aftaler med din grønlandske arbejdsgiver, før du accepterer ansættelse og tager til Grønland. 

I den periode, hvor du er ansat i Grønland fortsætter du kontingentbetalingen til Jordemoderforeningen i Danmark, men Ernisussiortuunerit Kattuffiat og PKK modtager et tilsvarende bidrag til brug for det lokale organisationsarbejde.

Kontakt formanden for den grønlandske Jordemoderforening, Ernisussiortuunerit Kattuffiat, her.

Arbejdstidsaftale

For sundhedspersonale i Grønland. Gældende pr. 1. april 2012. 

For sundhedspersonale i Grønland gælder også: