Ansættelsesbevis

Du har krav på et ansættelsesbevis, når du er ansat i mere end 1 måned og har mere end 8 timer om ugen hos din arbejdsgiver.

Kravet på et ansættelsesbevis (kan også være kaldet et ansættelsesbrev eller –kontrakt) fremgår af lov om ansættelsesbeviser. Loven opstiller en række emner, der skal være beskrevet i ansættelsesbeviset:

  1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
  2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse. 
  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
  6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
  7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
  8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

I relation til punkterne 6-9, kan arbejdsgiver på det regionale og kommunale område ”nøjes” med at henvise til overenskomstens regler omkring forholdene. På det regionale og kommunale område er der nemlig indgået en aftale mellem Sundhedskartellet og Regionerne omkring ansættelsesbeviser. Du kan se aftalen for det regionale område her:

Og aftalen for det kommunale område her:

Listen ovenfor er en minimumsliste. Er der andre forhold som er væsentlige for dit arbejdsforhold, så skal dette også stå i dit ansættelsesbevis.

Du skal ikke have nyt ansættelses brev eller tillæg hertil, såfremt du blot har fået ændret din løn. Det er din arbejdsgiver, der udformer ansættelsesbeviset efter den aftale der laves omkring løn og ansættelsesforhold.

Det er også din arbejdsgiver der bærer risikoen for at ansættelsesbrevet er i overensstemmelse med arbejdsforholdene.