Funktionsbeskrivelser

Overenskomsterne gælder for de jordemoderstillinger, som er nævnt i henholdsvis basisoverenskomsten og lederoverenskomsten.

Men stillingernes nærmere indhold fremgår ikke af overenskomsterne.

Jordemoderforeningen her beskrevet, hvad vi mener er de typiske funktioner for de enkelte stillingskategorier.

Bemærk at beskrivelserne er udarbejdet i 1990’erne, og ikke er opdateret siden.

Beskrivelserne er alene vejledende.

Du kan hente de enkelte funktionsbeskrivelser som pdf-filer ved at klikke på linkene til højre.