Deltidsansættelse

Med henblik på at sikre adgang til deltidsarbejde for mænd og kvinder med henblik på:

  • forberedelse til pensionering,
  • at lette forening af arbejds- og familieliv, samt
  • at lette udnyttelse af uddannelsesmuligheder til forbedring af deres kvalifikationer og karrieremuligheder til gensidig fordel for arbejdsgiver og arbejdstagere er følgende rammeaftale indgået:

Rammeaftale om deltidsarbejde

Tjenestestedet har pligt til at tilbyde ledige timer til deltidsansatte medarbejdere, som ønsker en permanent forøgelse af arbejdstiden, og som opfylder sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet vedrørende arbejdstid, -sted og -opgaver mv.

Læs aftalen om deltidsansattes ret til et højere timetal her