Orlov ved borgerligt ombud

Orlov ved borgerligt ombud

Skal du varetage hvervet som valgstyrer eller tilforordnet ved det kommende kommunalvalg, betragtes dette som borgerligt ombud. 

Borgerligt ombud er hverv, som er pålagt af det offentlige, og som man har pligt til at varetage. Det gælder hverv som nævning, kommunalbestyrelsesmedlem eller borgmester — men også, hvis man er valgstyrer eller tilforordnet.

Offentligt ansatte har ret til tjenestefrihed (uden løn) til varetagelse af borgerligt ombud i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af hvervet.

Hvervet som valgstyrer eller tilforordnet betragtes som ulønnet, og der er ikke lovgivningsmæssigt hjemmel til at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Nogen steder gør man det dog alligevel.