Jobsøgning

Når du som nyuddannet eller ledig skal ud og søge job, kræver det grundig forberedelse. Derfor har vi på denne side listet nogle gode råd til dig i forbindelse med din jobsøgning.

Forberedelse
Læs stillingsannoncen grundigt igennem.

Se på hvilke krav annoncen stiller og forhold dig til dem.

Undersøg arbejdspladsen; spørg i dit netværk og ring evt. til kontaktpersoner i annoncen, hvis du har spørgsmål til, hvordan du vil passe ind på afdelingen/i klinikken.
Udarbejdelse af CV og ansøgning
Det vigtigste formål med ansøgningen er at vække arbejdsgiverens interesse og komme til samtale.


Motivér din ansøgning – hvorfor vil du gerne arbejde der?

Du behøver ikke kunne opfylde alle krav i annoncen

Hvem er du som person

Skriv kort og enkelt. Ansøgningen bør ikke fylde mere end en side

Tjek for stavefejl og tegnsætning.


Læs “Den gode ansøgning” her

Læs “Det gode CV” her

Før og under samtalen
Hvad ønsker og forventer du dig af arbejdspladsen?


Lav en liste over stærke og svage sider i forhold til jobbet, du søger

Forbered gerne nogle spørgsmål til stedet og kort præsentation af dig selv

Fortæl hvorfor de skal ansætte dig

Fremhæv det du er god til

Husk at være dig selv!
Ansættelse af sundhedspersonale
Sundhedsstyrelsen har i denne pjece beskrevet hvilke procedurer ansættelsesmyndigheden skal følge ved ansættelse af sundhedspersonale – herunder også hvad man skal påse ved ansættelse af udenlandske sundhedspersoner i forhold til krav om godkendt autorisation.

Læs pjecen her