Fratrædelsesaftale

I nogle tilfælde kan en aftale om frivillig fratræden være et godt alternativ til en afskedigelse. Din TR kan være dig behjælpelig med at indgå en sådan aftale. Alternativt sekretariatet.

En sådan aftale er kun interessant, hvis du bliver stillet bedre eller mindst lige så godt, som hvis du blev afskediget. I en fratrædelsesaftale vil man ofte aftale fritstilling, hvilket vil sige, at du ikke er forpligtet til at møde op på arbejdet i fratrædelsesperioden. Det er især en fordel, hvis der er et dårligt samarbejdsklima på arbejdspladsen.

Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du har været uafbrudt beskæftiget på den samme arbejdsplads i 12 år eller mere skal din arbejdsgiver udbetale dig en fratrædelsesgodtgørelse på 1 måneds løn.

Hvis du har været uafbrudt beskæftiget på den samme arbejdsplads i 17 år eller mere stiger fratrædelsesgodtgørelsen til 3 måneders løn.