Tidsbegrænset ansættelse

Tidsbegrænset ansat eller vikaransættelse 

Du skal behandles på lige fod med dine kolleger, når du bliver ansat i en tidsbegrænset stilling (vikariat), med mindre din arbejdsgiver har en objektiv grund til at fravige dette ligebehandlingsprincip.

Ansættelse og forlængelse i dit vikariat (tidsbegrænsede ansættelse) skal ske ud fra rent objektive forhold. Du skal altså fx erstatte en kollega på orlov eller have en særlig afgrænset opgave at udfylde.

Flere forlængelser vil – efter en konkret vurdering af de faktiske omstændigheder – kunne betragtes som en omgåelse af funktionærlovens opsigelsesbestemmelser, hvilket indebærer, at du vil have krav på et opsigelsesvarsel i henhold til funktionærlovens regler herom.