Tjek din lønseddel

Det er din arbejdsgivers ansvar at udbetale den korrekte løn. Men det er dit ansvar som lønmodtager at tjekke din lønseddel for fejl. Opdager du en fejl, skal du kontakte din arbejdsgiver hurtigst muligt. Læs her, hvad du skal være opmærksom på som jordemoder.

Som jordemoder kan det være kompliceret at tjekke, om ens lønseddel er korrekt, da fx ulempetillæg udbetales med en senere lønkørsel, og derfor ofte vedrører en bagudrettet periode på lønsedlen.

Derfor er det vigtigt, at du tjekker din lønseddel hver måned.

Hvordan tjekker jeg så min lønseddel?

Start med at tjekke din arbejdstidsopgørelse for den pågældende måned. Hvis den er korrekt, så er din lønseddel typisk også korrekt, da din løn er udbetalt på baggrund af din arbejdstidsopgørelse. Tjek også om grundelementerne på din lønseddel er korrekt, fx dit grundlønstrin, pension etc.  

Tjekliste når du får din lønseddel – de hyppigste problemer

  • Er grundlønstrinnet korrekt?
  • Er anciennitetstillægget korrekt?
  • Hvis du er deltidsansat, er det så den korrekte timebrøk?
  • Får du de lokale tillæg, som du har krav på?
  • Får du de ulempetillæg, du skal have?
  • Passer pensionsindbetalingen?
  • Stemmer ferieregnskabet?