På deltid


Spørgsmål:

Jeg er deltidsansat. Hvordan er det nu, når jeg arbejder ekstra på min arbejdsplads; hvornår får jeg overarbejdsbetaling og hvornår er det kun merarbejde?


Svar:

Hvis du er fuldtidsansat (37 timer/ ugentlig), er alt ekstra arbejde – altså arbejde ud over det arbejde, der er planlagt i dit skema – overarbejde. Og det skal honoreres med tillæg af 50 procent.

Når du er deltidsansat, får du også overarbejdsbetaling, hvis du arbejder ud over den daglige planlagte arbejdstid for fuldtidsansatte. For langt de fleste jordemødre ansat i regionerne er den daglige planlagte tjenestetid den samme for deltidsansatte som for fuldtidsansatte. Skal du derfor blive længere efter fx en fuld dagvagt, er det med tillæg på 50 procent og aldrig kun til merarbejdsbetaling.

Hvis du derimod i arbejdstiden bliver pålagt at arbejde en ekstra vagt på en arbejdsfri dag, fx fordi en kollega er blevet syg, så vil det være merarbejde indtil du når arbejdstiden for en fuldtidsansat i normperioden – altså 37 timer i gennemsnit. Derefter er det som for fuldtidsansatte altid overarbejdsbetaling.

Bliver du kontaktet hjemme i din fritid og bedt om at komme ind straks eller på en efterfølgende arbejdsfri dag, så er det et tilkald, som også honoreres med tillæg af 50 procent. Tilkald er altså også altid med tillæg af 50 procent – uanset om du er deltids- eller fuldtidsansat.

Bliver du bedt om at arbejde ekstra på et planlagt fridøgn, vil det også altid være med tillæg af 50 procent.

Der ydes også forskellige engangskronetillæg eller betaling for et minimumsantal timer, alt efter på hvilke dage ændringen sker, og alt efter hvornår ændringer varsles. Så det er vigtigt, at det, du arbejder ekstra, registreres korrekt, ellers vil du ikke få den korrekte betaling. Tjek derfor altid din lønseddel.

Du kan på Jordemoderforeningens hjemmeside læse meget mere om arbejdstidsreglerne. Og din tillidsrepræsentant vil også kunne vejlede dig i de konkrete situationer, hvis du skulle være i tvivl om, hvilken betaling, du skal have for ekstra arbejde. Vær også opmærksom på, at der lokalt mellem Jordemoderforeningens tillidsrepræsentant og ledelsen kan være aftalt en bedre betaling end den, der fremgå af arbejdstidsaftalen.