Syg i FEA vagt


Spørgsmål:

Jeg har skrevet mig på vagtplanen til at tage tre ekstravagter inden for de næste 14 dage. Nu er jeg blevet sygemeldt med lungebetændelse og udsigterne til at komme på arbejde inden for denne periode er ringe. Betyder det, at jeg mister de penge, som disse vagter ville give? Jeg er ansat på nedsat tid med i gennemsnit 25 timer om ugen.


Svar:

Aftaler om FEA-vagter (Frivilligt Ekstra Arbejde) indgås lokalt. Det er op til lokal forhandling at aftale takster og andre vilkår. Det eneste, der er aftalt centralt, er minimumsatser for aflønning. Bestemmelser om, hvorvidt der gives løn, hvis man bliver syg før en FEA-vagt, skal altså aftales lokalt. Hvis der ikke er taget stilling til dette spørgsmål – eller hvis parterne lokalt har valgt ikke at lønne ved sygdom – så er der ikke løn ved sygdom. Som udgangspunkt får man kun løn under sygdom, når man bliver syg i de vagter, der indgår i den norm, man er ansat på. Altså udløser overarbejde og FEA ikke løn under sygdom. 

Redigeret juni 2019