Honorering af arbejde mellem jul og nytår


Spørgsmål:

Mine kollegaer og jeg har drøftet, hvordan vi honoreres hen over den kommende jul og nytår?


Svar:

Det kan jeg godt forstå, at I drøfter, for selvfølgelig skal I honoreres ekstra, når I er på arbejde, mens vi andre spiser risalamande og danser om juletræ!

Reglerne er som følger:

I arbejdstidsaftalen med regionerne er juleaftens( dag) ikke en helligdag, men er sidestillet med en søgnehelligdag fra dagvagtens begyndelse til midnat.

En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en hverdag – og hverdage er alle andre dage end søndage. Eksempelvis vil Skærtorsdag altid være en søgnehelligdag. I år, hvor den 24. december falder på en fredag, er den dermed en søgnehelligdag.

Både første og anden juledag honoreres normalt som søgnehelligdage. Men fordi 2. juledag falder på en søndag, skal den ikke honoreres som en søgnehelligdag, men som en søndag (+42%).

Så for juledag og 1. juledag ydes der søgnehelligdagstillæg (+50 %) og ret til erstatningsfrihed, hvis man arbejder på dagen. Vær opmærksom på, at der kan være aftalt bedre tillæg på jeres arbejdsplads. Der ydes alene weekendtillæg for anden juledag. Nytårsaftensdag den 31. december falder også på en fredag. Det er ikke en søgnehelligdag ifølge arbejdstidsaftalen, men derimod en ̒særlig fridag ̒.

Det betyder, at du i størst muligt omfang har ret til frihed fra kl. 12 til kl. 24, uden der ændres i den fremlagte tjenesteplan. For eksempel hvis du er planlagt til en dagvagt den 31. december til kl. 15.00, og du efter aftale med nærmeste leder går hjem kl. 12, skal du alligevel have betaling som planlagt til kl.15. Man skal ikke afspadsere. Hvis du arbejder i tidsrummet fra kl. 12 til 24, skal du have søndagsbetaling (+42%). Nytårsdag den 1. januar falder i år på en lørdag, og er en søgnehelligdag hele døgnet. Ved arbejde på dagen ydes søgnehelligdagstillæg (+50 %), og ret til erstatningsfrihed i normperioden.

Uanset om du er på arbejde på søgnehelligdage eller har fri, så nedskrives det antal arbejdstimer, man skal præstere i normperioden (normtimetallet) med 7,4 timer for hver søgnehelligdag for en fuldtidsansat og forholdsvis for en deltidsansat. Normtimetallet nedskrives, før normperiodens arbejdstimer skemalægges.

Bragt i Tidsskrift for Jordemødre december 2021