Honorering af arbejde i jul og nytår 2022


Spørgsmål:

Mine kolleger og jeg har drøftet, hvordan vi honoreres hen over den kommende jul og nytår?


Svar:

Godt I får talt om det. For selvfølgelig skal I honoreres ekstra, når I er på arbejde, mens andre spiser risalamande og danser om juletræ!

Den 24. december falder i år på en lørdag, og er derfor sidestillet med en søgnehelligdag fra dagvagtens begyndelse og indtil midnat.

Det betyder, at hvis du er i dag- eller aftenvagt den 24. december, skal du have søgnehelligdagsbetaling (+50%) fra dagvagtens begyndelse og indtil midnat, og så har du ret til erstatningsfri en anden dag. Når man får søgnehelligdagstillæg i vagten, erstatter det eventuelle weekendtillæg.

Juledag (25. december) og 2. juledag er helligdage, og skal dermed honoreres med søgnehelligdagsbetaling, med undtagelse af når dagen falder på en søndag.

I år falder juledag (25. december) på en søndag og udløser dermed ‘kun’ søndagsbetaling (+42%), og ikke erstatningsfrihed.
2. juledag falder på en mandag og udløser søgnehelligdagstillæg (+50%) + ret til erstatningsfrihed.

Nytårsaftensdag (31. december) er en ‘særlig fridag ̒. Det betyder, at du i størst muligt omfang har ret til frihed fra kl. 12 til kl. 24, uden der ændres i den fremlagte tjenesteplan. Arbejder du alligevel i tidsrummet fra kl. 12 til 24, skal du have søndagsbetaling (+42%).

Nytårsdag (1. januar 2023) falder i år på en søndag, og er derfor ikke denne gang en søgnehelligdag. Men du får betaling for søndagsarbejde (+42%). Men ikke ret til erstatningsfrihed.

Hvad er en søgnehelligdag?
En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en hverdag – og hverdage er alle andre dage end søndage.

Eksempelvis vil skærtorsdag altid være en søgnehelligdag.

Uanset om du er på arbejde på en søgnehelligdag (eller dage der sidestilles hermed) eller har fri, så nedskrives det antal arbejdstimer, man skal præstere i normperioden (normtimetallet) med 7,4 timer per dag (ret til erstatningsfrihed) for en fuldtidsansat og forholdsvis for en deltidsansat.

Normtimetallet nedskrives, før normperiodens arbejdstimer skemalægges.