Afspadsering efter døgnvagt


Spørgsmål:

Jeg er ansat på fuld tid på en større fødeafdeling, hvor vi ofte må tage ekstra vagter eller arbejde over. Derfor er det ekstra surt gentagne gange at opleve at blive sat til at afspadsere 8 timer direkte i forlængelse af en døgnvagt. På den måde oplever man jo ikke, at man har et antal fritimer, hvis man ligger og sover dem væk efter at have været kaldt hele natten. Er det i overensstemmelse med overenskomsten? Og er det rimeligt?


Svar:

Afspadsering må kun ligge, hvor man kan planlægge en vagt. Så der skal være 11 timers sammenhængende hvil (8 timer, hvis der er indgået lokalaftale om nedsættelse af hviletiden) efter døgnvagten, før der kan afspadseres. Kun hvis der er tale om en døgnvagt, hvor det skønnes, at man kan opnå 11 timers sammenhængende hvil (hhv. 8 timers sammenhængende hvil) i selve døgnvagten, kan der planlægges en vagt – og dermed afspadsering – i direkte forlængelse af døgnvagten.

Med den opkaldsfrekvens i døgnvagterne vi kender fra langt de fleste fødesteder, er det ikke sandsynligt, at hviletiden kan holdes i selve vagten. Derfor vil det oftest ikke være i overensstemmelse med hviletidsbestemmelserne at planlægge med afspadsering i forlængelse af en døgnvagt.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 2, 2007