Frihed til pasning af sygt barn


Spørgsmål:

Min datter har desværre været syg i en periode. Det startede med, at hun havde få sygedage i november og december, men medio december blev hun indlagt, og efterfølgende har jeg passet hende hjemme. Jeg har en § 26-aftale, der har dækket mit fravær under hendes hospitalsindlæggelse og efterfølgende, medens hun var indlagt i hjemmet. Jeg har kikket på mine lønsedler. Jeg kan se, at jeg i de dage, hvor jeg holdt barnets 1. og 2. sygedag, ikke har fået mine ulempetillæg, men det har jeg fået under § 26-aftalen. Er lønnen ikke ens, når man skal passe et barn, der er syg? Jeg er ansat på et hospital.


Svar:

Når du har fravær på dit barns 1. og 2. sygedag, har du ikke krav på de arbejdstidsbestemte ulempetillæg, der er knyttet til vagten. Der står direkte i overenskomstens §18 om hel eller delvis tjenestefrihed på barnets 1. og 2. sygedag, at man har ret til løn, men at der ikke udbetales arbejdstidsbestemte tillæg.

Når du gennem din kommune har lavet en såkaldt § 26-aftale om fravær til pasning af et alvorligt sygt barn under 18 år, så har du krav på „sædvanlig løn“ under fraværet. Retten til sædvanlig løn har du også, hvis du bruger de 10 dage med ret til frihed med løn under hospitalsindlæggelse af et barn under 14 år. §26-orlov og 10 dage til hospitalsindlæggelse, er rettigheder til fravær, som du har efter ‘Aftalen om fravær af familiemæssige årsager’.

Sædvanlig løn beregnes med de ulempetillæg, du ville have oppebåret, hvis du var på arbejde, altså de ulempetillæg, der er i dine sædvanlige vagter. Du får dog ikke betaling for mer- eller overarbejde, idet det ikke anses for at være påregneligt.