Kan min leder tvinge mig til overarbejde?


Spørgsmål:

På min arbejdsplads bliver vi jævnligt ringet op og spurgt, om vi kan komme ind og hjælpe på fødegangen, når det hele er ved at brænde sammen. Kan vi blive kaldt på “bistandspligten”? Eller kan vores leder tvinge os på arbejde med den begrundelse, at vi har et ansættelsesforhold og må forvente et vist omfang af overarbejde?


Svar:

Din leder kan ikke kalde dig på arbejde ved udelukkende at henvise til “bistandspligten”.

Det fremgår af § 57 i Autorisationsloven, at en jordemoder skal yde den nødvendige jordemoderhjælp, når hurtig jordemoderhjælp efter de foreliggende oplysninger er af afgørende betydning. Dette gælder dog ikke, hvis jordemoderen har gyldigt forfald eller rettidig jordemoderhjælp kan ydes af en anden, som efter forholdene er nærmere dertil. Denne bestemmelse tager sigte på den situation, hvor du fx er på en færge, og en kvinde pludselig får brug for jordemoderhjælp, så har du pligt til at assistere.

Hvis ledelsen pålægger dig overarbejde i arbejdstiden eller ønsker at tilkalde dig i din fritid, sker det efter reglerne i arbejdstidsaftalen.

Du kan pålægges overarbejde i et vist omfang. Det kan fx være nødvendigt at pålægge overarbejde ved sygdom eller andre midlertidige underbemandingsproblemer etc.

Din leder må ikke planlægge med overarbejde, men:

  • I er forpligtet til at udføre pålagt overarbejde i et rimeligt omfang (det må ikke få en regelmæssig karakter)
  • Din leder skal tilrettelægge tjenesterne således, at overarbejde så vidt muligt undgås
  • Der skal være særlige grunde til at fravige den aftalte arbejdstid
  • Det skal varsles i arbejdstiden (skal varsles senest dagen før, ellers har I ret til et tillæg på kr. 26,56 kr (31/3-2000 niveau), hvis der er tale om overarbejde ud over en times varighed.

Som medarbejder skal du have en meget god grund til at nægte overarbejde, fx børnepasningsproblemer. Ellers vil arbejdsgiveren kunne afskedige dig – i værste fald bortvise dig.

Når du har fri er du ikke forpligtiget til at stå til rådighed for ekstra arbejde. Ringes du op og accepterer du at møde ind, skal du honoreres efter arbejdstidsaftalens bestemmelser om tilkald.

Hvis du mener, at ledelsen systematisk pålægger dig ekstra arbejde, vil Jordemoderforeningen anbefale, at du kontakter din tillidsrepræsentant og lader hende tale med ledelsen om problemet.

Redigeret juni 2019