Frihed 1. maj og Grundlovsdag?


Spørgsmål:

Hvordan er det med 1. maj og Grundlovsdag? Har vi der arbejder på fødegangen også krav på en halv fridag?


Svar:

Grundlovsdag er ikke en særlig fridag. Til gengæld er 1. maj en særlig fridag.

Friheden 1. maj starter ved dagvagtens begyndelse og varer indtil kl. 24. Man kan for den enkelte region lokalt aftale, at friheden lægges på Grundlovsdag i stedet for på 1. maj.

De særlige fridage er anderledes end søgnehelligdage. På de særlige fridage nedskrives tidsnormen ikke, men der skal i ”størst mulig omfang” gives fri på dagen.

Frihed på dagen i ”størst muligt omfang” betyder, at jordemødre kan holde fri, hvis de ikke er i en akutfunktion. På fødegangen er der ikke samme mulighed for at holde fri, som der er for jordemødre i konsultation, scanning og ambulatorier m.v. På de akutområder, der har et lavere beredskab i weekender, skal man dog gå over på det lavere beredskab den 1. maj fra dagsvagtens begyndelse. Dermed kan nogle kollegaer formentlig holde fri – også på fødegangen. Man må lokalt tage stilling til, hvem af de vagtsatte, der skal bruge friheden.

Normaltjenesten må ikke omlægges i forbindelse med 1. maj. Det betyder, at friheden sker for arbejdsgivers regning. Der kan ikke ske afspadsering af dele af vagten, og friheden i den fulde vagt kan ikke deles mellem kollegaerne.

De ansatte, der ikke kan holde fri, honoreres med søndagstillæg for alle timer fra dagvagtens begyndelse til kl. 24. Falder 1. maj på en lørdag eller søndag gives der alene søndagstillæg én gang.