Opkald kort før en vagt


Spørgsmål:

Jeg er to gange inden for en måned blevet ringet op af min leder, halvanden time inden jeg skulle møde i en planlagt vagt og er blevet bedt om at komme med det samme på grund af akut travlhed. Kan jeg sige nej til det, hvis det passer rigtig dårligt ind i min planlægning? Og hvad skal jeg i givet fald have for at møde ind tidligere. Jeg er ansat på 30 timer om ugen.


Svar:

Hvis du ikke kan møde tidligere i din vagt, så kan du sige nej, og din leder må forsøge at finde en anden, som kan dække vagten. Når du bliver ringet op hjemme og bedt om at møde, så er det arbejdstidsaftalens bestemmelse om tilkald, § 14, uden for planlagt tjeneste, som finder anvendelse.  Hvis du møder ind før en vagt er det også et tilkald og skal honoreres som sådan.

Tilkaldet honoreres som overarbejde. Tilkald på planlagte fridøgn og søgnehelligdage regnes for minimum 6 timer, uanset om du er deltids- eller fuldtidsansat. Bliver du kaldt f.eks. mellem to døgns tjenester eller på en afspadseringsdag, honoreres du med min. 3 timer, hvis du er deltidsansat eller minimum 6 timer, hvis der er tale om en friperiode på mindst 24 timer og du er fuldtidsansat.

Redigeret juni 2019