Flere døgnvagter i træk


Spørgsmål:

Jeg arbejder i en mellemstor specialafdeling. Vi planlægger med døgnvagter, og det er de fleste rigtig godt tilfredse med. Ind imellem bliver der planlagt med to døgnvagter i træk, men nu har jeg hørt, at det ikke er i overensstemmelse med overenskomsten. Kan det være rigtigt, når jordemødrene i kendt jordemoderordningerne må arbejde i syv døgn i træk?


Svar:

Din leder kan efter aftale om hviletid og fridøgn § 4 planlægge med to døgnvagter fra bolig i træk, hvis hun skønner, at der er mulighed for, at du kan holde 11 timers (8 timer, hvis I har en lokalaftale, hvor I har aftalt nedsat hviletid) sammenhængende hvil i døgnvagten. Viser det sig, at du rent faktisk ikke kunne hvile 11 (8) timer i den første døgnvagt, kan du ikke påbegynde din næste vagt, før du har fået 11 (8) timers sammenhængende hvil, men skal afspadseres indtil de 11 timer er nået. I kendt jordemoderordningen skal der også gives 11 timers hvil mellem to døgns effektive tjenester.

Redigeret juni 2019