Afspadsering efter akut kald


Spørgsmål:

Jeg var på dagvagt fra 7 til 15.15, hvor jeg gik hjem. Klokken 22.25 blev jeg akut kaldt ind igen, og var først hjemme igen kl. 3.30. Den næste dag skulle jeg efter vagtplanen have været på dagvagt, men den mødte jeg naturligvis ikke ind til (efter aftale). Om eftermiddagen var jeg til et møde på min arbejdsplads. Skal jeg afspadsere disse timer? Eller hvad gør man med dagvagten?


Svar:

Det fremgår af bemærkningerne til arbejdstidsaftalens §12, stk. 3, at der i denne situation ikke skal ske afspadsering for det tidsrum, der går indtil du har fået 8 timers hviletid. Din hviletid indtræder, når du er kommet hjem, og de næste 8 timer er derefter for arbejdsgivers regning, hvis der måtte være planlagt arbejdstimer i det tidsrum. Og det er der jo her.

Hvis vagten begynder kl. 7, vil det være for arbejdsgivers regning indtil kl. 11.30 (dvs. der sker ikke afspadsering af disse timer). Herefter er der tale om afspadsering indtil du har fået 11 timers hvile – altså fra 11.30 -14.30. Såfremt I ikke lokalt har indgået en aftale om nedsættelse af hviletiden til otte timer

Og så kan du møde ind og arbejde, som du jo også gjorde. Hvis du efter aftale først er mødt ind senere end 14.30, er timerne indtil du mødte ind også afspadsering.

Redigeret juni 2019