Hvordan honoreres det, når jeg efter chefens anmodning må tage på arbejde en dag, hvor jeg ifølge vagtplanen havde fri?


Spørgsmål:

Det fremgår af vores vagtskema, at jeg har søgnehelligdagsfri 2. pinsedag. Min leder har nu bedt mig om at komme på arbejde denne dag. Hvordan skal det honoreres?


Svar:

Når du tilkaldes på en søgnehelligdag har du ret til at få overarbejdsbetaling for mindst 6 timers arbejde, uanset om du er fuldtids- eller deltidsansat. Derudover får du 50% af din timeløn eller tilsvarende afspadsering for, at du arbejder på en søgnehelligdag. Du får ikke erstatningsfri, som det havde været tilfældet, hvis din leder havde inddraget dit ugentlige fridøgn. Afspadseringen, du optjener for at arbejde på søgnehelligdagen, skal gives som hele dage, og det vil i praksis give dig erstatningsdagen. Eksempel: Du bliver tilkaldt for at arbejde 8 timer 2. pinsedag. Du får overarbejdsbetaling for 8 timer, dvs. 12 timer til afspadsering. Derudover får du søgnehelligdagstillægget på 50%, der enten kan udbetales eller afspadseres.

Redigeret juni 2019