Afspadsering – inddragelse og pålæg


Spørgsmål:

Jeg havde planlagt dagvagt den 12. og den 13. april, men den 10. april fik jeg besked på, at jeg skulle afspadsere den 13. april. Til gengæld blev den afspadsering, der var planlagt i en dagvagt den 17. april, aflyst to dage før. Kan man gøre det fra ledelsens side?


Svar:

Når man pålægger afspadsering, skal de ske i arbejdstiden og med mindst fire døgns varsel. Det fremgår af arbejdstidsaftalen § 10, stk. 2. Afspadsering af dagvagten den 13. april skulle således have været varslet senest den 8. april.  Eneste undtagelse hertil er, hvor der er arbejdsmiljømæssige hensyn – fx hvor afspadsering skal gives som kompenserende hviletid. Den korte varsel er derfor i strid med aftalen, og du kunne have fastholdt at komme på arbejde.

Pålæg/tilbud om afspadsering: 

Ledelsens henvendelse bør, når der er mindre end fire døgn til vagten, kun være et tilbud og ikke et pålæg eller for den sags skyld et pres på dig for at afspadsere, og det bør de naturligvis gøre klart over for dig. Hvis du selv synes, at det er i orden at afspadsere, kan du naturligvis aftale det, men det kan altså ikke pålægges. Hvis det drejer sig om vagter efter en periode med arbejdsfri dage, fridøgn eller fx ferie, må ledelsen heller ikke med fire døgns varsel ringe eller skrive til dig for at pålægge dig afspadsering. Det skal ske med fire døgns varsel i arbejdstiden – altså når du er på arbejde. Din tillidsrepræsentant bør tage situationen op med ledelsen, da der er tale om en aftalebrud, og man må i givet fald aftale, hvordan du kan kompenseres for fejlen.

Aflysning af afspadsering:

Når der drejer sig om aflysning af afspadsering, så har ledelsen ret til at gøre det med fire døgns varsel efter arbejdstidsaftalens § 10, stk. 3. I så fald føres timerne tilbage til afspadseringskontoen. Det kan også ske med mindre end fire døgns varsel, men i så fald skal der ske honorering efter bestemmelserne om overarbejde. Afspadseringskontoen nedskrives i den situation som planlagt, men tilføjes så igen fx de 8 timer med 50 procent overarbejdstilskrivning – altså i sidste ende en nettotilskrivning på 4 timer.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 5, 2009