Fri til fertilitetsbehandling


Spørgsmål:

Både min mand og jeg skal i fertilitetsbehandling, og jeg har spurgt min leder om, hvordan jeg skal forholde mig, når jeg har brug for at få fri til behandlingen. Hun siger, at jeg bare kan bytte mine vagter eller evt. tage en aftenvagt, hvis jeg skal i behandling om dagen. Men er der ikke noget med, at jeg har ret til frihed med løn?


Svar:

Jo, du har ret til frihed med løn, hvis behovet for undersøgelser og behandlinger for barnløshed beror på et sygeligt forhold. Fra den 1. april 2019 er det aftalt, at der er ret til frihed med løn til undersøgelser og behandling, uanset om det er hos dig eller din partner, det sygelige forhold er. Det er en lægelig vurdering, om der er tale om et sygeligt forhold. Når du har ret til frihed med løn, skal du naturligvis ikke bytte din vagt til en anden dag eller tage en aftenvagt i stedet for en dagvagt den dag, du skal undersøges eller behandles. Hvis din leder ikke er enig, bør du involvere din tillidsrepræsentant, så hun kan gøre lederen opmærksom på den forkerte håndtering af situationen.

Din arbejdsgiver kan under visse betingelser søge om at få dagpengerefusion efter sygedagpengelovens §56. Men din ret til fri med løn er uafhængig heraf.

Bragt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 3, 2019