FEA-aftale


Spørgsmål:

Vi er på vores fødested pålagt et ansættelsesstop, der gør, at de jordemødre, som har sagt deres stillinger op, ikke er blevet erstattet af andre. I stedet for har ledelsen nu været nødt til at slå vagter op, hvor de tilbyder overarbejdsbetaling. Kan de det? Skal der ikke indgås en lokal aftale?


Svar:

Det, du beskriver, er ikke en akut situation, men derimod en planlagt aktivitet, der er tids- og opgavemæssigt begrænset, og som har medført ubalance mellem personaleressourcer og opgaver. På samme måde vil situationer med fx sygefravær af et vist omfang, længerevarende vakancer, ferieafvikling m.m. heller ikke kunne betegnes som akutte. I sådanne situationer har man efter arbejdstidsaftalens §16 mulighed for lokalt at aftale en honerering for det frivillige ekstraarbejde (FEA). Hvis man ikke kan blive enige om en lokal aftale, er der nogle såkaldte “tilbagefaldstakster”. Disse er generelle og gælder alle grupper indenfor Sundhedskartellet og lægesekretærer. For jordemødre på trin 6 vil der således være takster, der ligger under overarbejdsbetalingen. Der bør derfor altid indgås en lokal aftale, hvis der udbydes FEA-vagter. I situationen med ledige permanente stillinger er det mest nærliggende dog at ansætte nye for dem, der er holdt op, når man fortsat fra ledelses side ønsker den samme vagtbemanding. 

Redigeret juni 2019