Når du ikke kan få den planlagte hviletid


Spørgsmål:

Jeg har ind imellem en vagtplan, hvor jeg møder i en 12-timers vagt lørdag kl. 7 – 19 og igen i dagvagt søndag kl. 7 til 15. Hvad nu hvis der er meget travlt om lørdagen, og jeg er nødt til at blive længere – fx til nattevagten møder ind og dermed til kl. 24? Skal jeg så møde ind kl. 7 om søndagen?


Svar:

I arbejdstidsaftalens § 12 stk. 3 står der, at hvis du ikke kan få den planlagte hviletid på 11 timer mellem to normaltjenester, fordi du har overarbejde eller er blevet tilkaldt, skal du have tjenestefri med løn indtil du har haft 8 timers hviletid, og så skal du afspadsere de øvrige timer op til de 11 timers hviletid, før du kan møde på arbejde. Du skal altså i den konkrete situation, hvis du er på arbejde til kl. 24 først møde på arbejde kl. 11. Fra 7.00-8.00 skal du have fri for arbejdsgivers regning og fra 8 – 11 skal du afspadsere.

Redigeret juni 2019