Kan jeg holde omsorgsdag på en døgnvagt?


Spørgsmål:

Jeg er netop blevet ansat på en ny arbejdsplads med 18 timer om ugen efter et år på barsel. Nu har jeg bedt min leder om at få lov til at holde den første af mine to omsorgdage på en dag, hvor jeg har døgnvagt. Men det mener min leder ikke, at jeg er berettiget til. For det første vil hun ikke have, at jeg placerer en omsorgsdag på en dag, hvor jeg har planlagt døgnvagt. For det andet siger hun, at jeg kun har ret til omsorgdage i forhold til min ansættelsesbrøk. Passer det?


Svar:

Retten til omsorgsdage fremgår af ”aftalen om fravær af familiemæssige årsager”. I henhold til denne aftale har man ret til fravær med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn under 7 år. Det er således ikke korrekt, når din leder siger, at omsorgsdagene skal reduceres i forhold til din ansættelsesbrøk. Man kan lokalt på arbejdspladsen drøfte eller forhandle, hvordan omsorgsdage afvikles. Hvis I har sådanne lokale aftaler på din arbejdsplads, er det selvfølgelig dem, der gælder. Du kan spørge din tillidsrepræsentant, om der er indgået en aftale.

Omsorgsdage er en rettighed, der giver arbejdstagere mulighed for at holde fri med deres børn, når det er nødvendigt. Omsorgsdage kan afholdes som halve eller hele dage, og placeres altid på en dag, der ellers ville have været en arbejdsdag. Ved afholdelse af omsorgsdage forudsættes en betydelig grad af fleksibilitet og gensidig hensyntagen. Det vil sige, at din leder skal tage hensyn til, at du har behov for at holde en omsorgsdag den pågældende dag, hvorfor hun skal have en meget god grund til at nægte dig denne. Ligeledes bør du eller andre selvfølgelig ikke placere alle jeres omsorgsdage på dage, hvor I har døgnvagter, men netop placere dem på dage, hvor I har brug for at være væk fra arbejde i omsorg for jeres børn.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 11, 2007