Pension af ulempetillæg


Spørgsmål:

Jeg kan forstå, at pensionen af vores ulempetillæg er steget som resultat af OK18. Jeg er på 32 timer og har for det meste en løn, der svarer til godt og vel fuld tid, når jeg får mine ulempetillæg udbetalt. Jeg får alle aften- og nattillæg udbetalt, men afspadserer som udgangspunkt weekendtillæg. De ender dog tit med i et vist omfang at blive udbetalt efter tre måneder. Men min pension bliver jo ikke så høj, når så meget af min løn ikke er fuldt pensionsgivende. Hvad kan jeg gøre ved det?


Svar:

Det er rigtigt, at pensionen af ulempetillæggene stiger fra 1. april 2019 fra 2 til 3,75 procent på det regionale område. Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet prioriterede særlige midler til pension af ulempetillæg, og det kommer navnlig jordemødre og andre med høj vagtbelastning til gode.

Når du og mange af dine kolleger er på deltid og får aften- og nattillæg udbetalt og måske også ender med at få (en del af) den afspadsering, som I optjener ved weekendarbejde, udbetalt, anbefaler vi, at din tillidsrepræsentant aftaler med ledelsen, at I i stedet er på flere timer eller fuld tid, men sikres afspadsering. På den måde arbejder du det samme, men får en pension, der afspejler din løn, hvilket kun er rimeligt. Der er fødesteder, der har indgået lokale aftaler om en sådan model.

Hvis man indgår aftale om en sådan model, vil pensionsforbedringen fra OK18 for de fuldtidsansatte, som fortsat får udbetalt ulempetillæggene, komme dem til gode, og det kan forhåbentlig blive første skridt mod fuld pensionsdækning af ulempeydelser ved kommende overenskomstforhandlinger.  

Bragt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 5/2018