Ansat i vikarbureau


Spørgsmål:

Jeg arbejder som timelønnet vikar i Norge for vikarbureauet PowerCare, men nu er jeg i tvivl om, hvordan overarbejde efter en dagvagt lørdag skal honoreres? Jeg har spurgt jordemødrenes tillidsrepræsentant på hospitalet, men hun siger, at hun ikke ved noget om det, fordi jeg er ansat på en anden overenskomst end de andre jordemødre heroppe?


Svar:

Tillidsrepræsentanten i Norge har ret i, at dit vikariat er omfattet af en anden overenskomst end den, som de ansatte norske jordemødre er ansat efter. Som vikaransat af PowerCare er du omfattet af en vikaroverenskomst indgået mellem Jordemoderforeningen og PowerCare. I forhold til dit spørgsmål om honorering for overarbejde i forlængelse af en dagvagt lørdag, så siger overenskomsten, at du skal honoreres med godtgørelse for overarbejde med tillæg på 50 procent af timelønnen. Overarbejdet opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag.

Overarbejdet blev udført en lørdag, og derfor skal du også have weekendtillæg på 50 procent af timelønnen. Den del af overarbejdet, der lå efter aftenvagtens start, honoreres yderligere med aftentillæg på 28,5 procent af timelønnen i det tidsrum, hvor den lokale aftenvagt ligger.

Jordemoderforeningen har overenskomster indgået direkte med nogle vikarbureauer og med Vikarbureauernes Brancheforening, som dækker de bureauer, der er medlem her. Overenskomsterne ligner hinanden en del, men der kan forekomme konkrete forskelle, og derfor bør du tjekke dine vilkår i den overenskomst, som Jordemoderforeningen har indgået med det bureau, du arbejder for. Du kan finde alle overenskomsterne på www-jordemoderforeningen. Har du spørgsmål til overenskomsterne, kan du altid kontakte Jordemoderforeningens sekretariat.

Bragt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 6, 2019