Ret til frokostpause?


Spørgsmål:

Jeg har konsultation sammen med en kollega i en udekons en gang om ugen. Jeg møder klokken 8 og slutter dagen af med fødselsforberedelse. Midt på dagen er konsultationen lukket i en time, hvor telefonerne er åbne for henvendelser fra de gravide. I den samme time skal vi lægge journaler på plads og ordne andre administrative opgaver, kontakter ud af huset osv. OG spise frokost. Jeg mener, at vi har ret til en halv times frokost uden at skulle tage telefoner, men det lader sig sjældent gøre. Er det ikke i strid mod overenskomsten?


Svar:

Du har ret til en betalt spisepause på 29 min., hvis din arbejdsdag er på 6 eller flere timer. Hvis din arbejdsdag er kortere har du ret til en pause afhængigt af, hvornår på dagen du arbejder. Hvis du fx skal arbejde fra 10-15, vil du have ret til en frokostpause, selv om arbejdstiden er under 6 timer.

Men du skal stå til rådighed i din frokostpause, da pausen medregnes i din arbejdstid og dermed betales af din arbejdsgiver. Du skal selvfølgelig have tid til at spise din mad, men du kan ikke nægte at tage telefonen i konsultationstiden.

Arbejdstidsaftalen opfordrer til, at I lokalt drøfter, hvordan I holder pauser hos jer. Det vil i den forbindelse være relevant at se på intensiteten af opgavemængden, arbejdsdagens længde og placering og vagtens bemandingsform. I kunne fx aftale, at den ene passer telefonen, mens den anden spiser.

Pausen skal placeres på en sådan måde, at den tilgodeser formålet med pausen. En frokostpause må derfor heller ikke planlægges, så der altid er så mange forstyrrelser, at I ikke kan få spist.

Redigeret oktober 2023