Det første job


Spørgsmål:

Jeg afslutter uddannelsen som jordemoder i slutningen af januar, og er godt i gang med at søge job. Er der nogle ting, jeg som nyuddannet skal være opmærksom på, før jeg skriver under på et ansættelsesbrev?


Svar:

Når du får tilbudt dit første job, er det en god idé at kontakte tillidsrepræsentanten, TR. Måske har vedkommende været med ved din ansættelsessamtale? Ellers kan du få oplyst, hvem der er TR på din kommende arbejdsplads ved at klikke her. TR vil kunne give dig flere oplysninger om selve arbejdspladsen, om eventuelle muligheder for tillæg m.v. Det er nemlig TR, der forhandler og aftaler eventuelle tillæg og det vil også være TR, der kan hjælpe dig med at tjekke dit ansættelsesbevis og kontrollere, om lønoplysningerne er korrekte.

Du skal have et ansættelsesbevis, hvis din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 8 timer og derover og af en varighed på en måned eller derover. Der er aftalemæssigt fastsat minimumskrav til indholdet af et ansættelsesbrev og det er derfor en god idé at sikre sig, at disse krav er overholdt, (jf. Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve).

Du skal som udgangspunkt have modtaget dit ansættelsesbevis på det tidspunkt, hvor du tiltræder din stilling. Men som ved alle regler, er der også her en undtagelse. Hvis arbejdsgiveren ikke når det inden tiltrædelsen, har denne yderligere en frist på en måned efter tiltrædelsen, hvor der kan rette op herpå.

Hvis du får ansættelse på andre områder end regionerne (sygehusene) fx i en kommune eller en lægepraksis, skal du kontakte Jordemoderforeningens sekretariat for nærmere rådgivning.

Som nyuddannet skal du også være opmærksom på, at du – såfremt du vil være medlem af arbejdsløshedskassen – skal melde dig ind i DSA senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse. Og afslutning betyder her sidste eksamensdag. Se nærmere på DSA’s hjemmeside www.dsa.dk.

Og selvfølgelig kan du altid kontakte os her i sekretariatet, hvis du har behov.

Redigeret oktober 2023