Når jeg fortryder et job


Spørgsmål:

Jeg skal starte i et nyt job om halvanden måned. Nu har jeg imidlertid fået tilbudt et andet job, jeg hellere vil have. Kan jeg allerede nu sige op og undgå at starte i det første job?


Svar:

Det hænder, at man som jordemoder bliver tilbudt et nyt job, som man hellere vil have, før man er nået at tiltræde det job, som man allerede har sagt ja til. I langt de fleste tilfælde så løses dette ved, at man ringer til den første arbejdsplads og forklarer, at man har fået en anden – og for en selv bedre – stilling tilbudt. Det kan jo være, at geografien er bedre eller det lige er det arbejdsområde, man havde drømt om.

Efter vores oplysninger har der aldrig været problemer med at få lov til at blive frigjort af en aftalt ansættelse for at tiltræde et andet sted. Det er de færreste arbejdsgivere, der i den situation vil gennemtvinge, at jordemoderen skal møde på arbejde i en stilling, der ikke er hendes drømmejob.

Juridisk er reglerne dog lidt anderledes. Hvis du har indgået aftale om start i din stilling om halvanden måned, så er du – juridisk – bundet af den aftale, og du er henvist til at opsige din stilling med det almindelige opsigelsesvarsel.

Dit opsigelsesvarsel kan ikke gives ”på forhånd” i den periode, der ligger forud for din tiltræden. Du kan først opsige din stilling efter du er tiltrådt. Hvis du fx er ansat i den nye stilling fra 1. maj – men måske først har fået planlagt vagt den 4. maj – kan du opsige stillingen fra den 1. maj. Dit opsigelsesvarsel afhænger af, hvad der er aftalt i din kontrakt. Hvis du ikke møder på arbejde i din opsigelsesperiode, fordi du har sagt ja til den anden stilling, så kan din oprindelige arbejdsgiver i princippet kræve erstatning på en halv månedsløn fra dig, hvis arbejdsgiver har lidt et tab. Ofte vil der ikke være lidt et tab hos arbejdsgiver, for de bør kunne tiltrække en anden jordemoder til stillingen uden de store omkostninger.

Kommer du i problemer, når du fortæller en arbejdsgiver, at du har fået en anden stilling, så skal du kontakte Jordemoderforeningen. 

Redigeret oktober 2023