Hvilke OK-ændringer træder i kraft nu?


Spørgsmål:

Nu har der jo været overenskomstforhandlinger, men jeg er usikker på, hvad der ændrer sig for en jordemoder ansat i regionerne, og hvornår de ændringer træder. Kan I fortælle mig det?


Svar:

Der er en hel række af ting, der træder i kraft over de næste to år. Der kommer generelle, procentuelle lønstigninger til april og oktober i år, og til oktober 2025. Derudover hæves pensionen i april 2025.

I perioden udmøntes også midler fra trepartsaftalen, som blev indgået i december 2023. I april 2024 hæves særydelser for aften, nat og weekend med 5 procentpoint, i maj 2024 indføres et vagttillæg til jordemødre med mere end 300 timers arbejde i aften, nat og weekend.  1. januar 2025 indføres et anciennitetstillæg til alle jordemødre, med mere end 4 års erfaring. 1. januar 2026 hæves både vagttillæg og anciennitetstillæg.

Til vicechefer (ledere placeret på L7-12) indføres i april 2024 et fast månedligt tillæg.

Fra 1. april 2025 indføres muligheden for at opspare frihed. Der kan opspares timer fra 6. ferieuge og fra mer- og overarbejde. Der kan opspares maksimalt 15 dages frihed.

Fra 1. april indføres også en fritvalgsordning på al pension, som overstiger 15 %. Den del, som overstiger 15 %, kan man vælge fortsat at indbetale til pension, få udbetalt som løn eller indbetale til en opsparingskonto, som administreres af PKA.

Her kan du læse de fulde aftaler, hvor du kan se alle de ændringer, som træder i kraft over de næste to år.