At sige op


Spørgsmål:

Jeg har fået et nyt job, og jeg skal derfor opsige min nuværende stilling på et regionalt hospital. Hvad er kravene til en sådan opsigelse?


Svar:

Du har en måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en kalendermåned. Derfor skal du sige op inden slutningen af en måned, hvor du herefter fratræder ved udgangen af den efterfølgende måned. Opsigelsen er rettidig, hvis den er modtaget hos din arbejdsgiver den sidste dag i måneden inden kl. 24. For at undgå tvivl om, hvorvidt din opsigelse er modtaget rettidigt, bør du sikre dig dokumentation for modtagelsen ved at få en kvittering på skrift eller mail. Opsigelsen skal selvfølgelig være dateret.

Der er ikke nogen formkrav til ordlyden af opsigelsen, så der kan fx bare stå: Jeg opsiger hermed i dag, den 28. december 2019, min stilling med en måneds varsel til fratrædelse 31. januar 2020.

I forhold til øvrige formkrav skal du blot kunne bevise, at opsigelsen er modtaget af din arbejdsgiver rettidigt, og derfor kan du godt sende en opsigelse på fx mail og så bede om en kvittering for modtagelsen. Du kan også printe din opsigelse i to eksemplarer og bede din leder eller anden repræsentant for arbejdsgiver underskrive det ene eksemplar, som du beholder.

Du vælger selv, om du vil oplyse om grunden til din opsigelse. Teknisk set kan du godt afgive en opsigelse mundtligt, men det er meget svært at bevise modtagelsen efterfølgende, og derfor anbefaler vi altid en skriftlig opsigelse.

Hvis der i dit ansættelsesbrev er aftalt prøvetid i din ansættelse og du stadig er i prøveperioden, kan du sige op med dags varsel, eller evt. andet kort, aftalt varsel – typisk er det gensidigt 14 dage.

Jordemoderforeningen anbefaler, at din løn og øvrige vilkår er aftalt med din nye arbejdsplads, før du siger din nuværende stilling op.

Sørg for at kontakte A-kassen, så du kan få afklaret eventuelle spørgsmål og forhold om dagpenge, hvis du ikke skal direkte ud i en ny stilling og selv vælger at sige op.

Redigeret oktober 2023