Er hospitalerne forpligtet til at slå ledige stillinger op?


Spørgsmål: 

Jeg har været uddannet jordemoder i et år og har i den periode kun haft kortere vikariater. Min drøm er at få en fastansættes på fødegangen her i byen hvor jeg bor. Jeg har holdt øje med ledige stillinger, men der har ikke været slået nogen op. Nu hører jeg fra en jordemoderveninde, der arbejder på fødegangen, at to sommervikarer er blevet fastansat og der også er ansat en barselsvikar i 6 mdr., men det har ikke været nogle stillinger slået op? Jeg føler mig jo lidt forbigået og frygter, at jeg aldrig får foden indenfor – er det ok, at hospitalet ansætter uden at slå stillingerne op? 


Svar: 

Vi kan sagtens forstå, at du føler dig forbigået og det er nogle meget relevante spørgsmål du stiller.  

Det er en forvaltningsretlig hovedregel, at alle ledige stillinger i det offentlige skal slås op. Der skal være tale om en ny stilling og derfor er offentlige opslag ikke et krav når man f.eks. tildeler funktioner eller lign. Begrundelsen herfor er, at den offentlige arbejdsgiver er forpligtet til at ansatte den bedst kvalificeret i stillingen. Alle skal derfor have lige mulighed for at søge stillinger i det offentlige og det kræver at alle – også dem der ikke er interne – skal have mulighed for at få kendskab til den ledige stilling. Ombudsmanden har for underkendt en kommunen, der opsatte nogle særlige begunstigende kriterier for internt ansatte i forbindelse med stillingsopslag, læs mere her: https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2022-1/#cp-title  

Undtagelsen til hovedreglen er den situation hvor der er tale om kortere vikariater f.eks. i tilfælde af sygemeldinger eller ferie. I de tilfælde kan offentlige opslag udelades. Denne undtagelse begrænses imidlertid til kun at gælde kortere vikariater, hvilket betyder, at f.eks. barselsvikariater skal opslås.  

Det er fortsat muligt for arbejdsgivere at omplacere allerede ansatte medarbejdere, uden det kræver offentligt opslag.  

Det er vores anbefaling, at du kontakter jordemødrenes tillidsrepræsentant på hospitalet og drøfter med hende, at du er bekendt med, at der er blevet ansat jordemødre uden opslag. Du finder alle vores tillidsrepræsenter her; https://jordemoderforeningen.dk/om-os/find-din-tillidsrepraesentant/  

Oktober 2023