Opsigelsesvarsel


Spørgsmål:

Jeg er desværre blevet afskediget fra min arbejdsplads efter længevarende sygdom. Jeg har været ansat på arbejdspladsen i 16 år. Jeg fik at vide i personaleafdelingen, at jeg, ud over mit opsigelsesvarsel på 6 måneder, også vil få en måneds løn i godtgørelse, når jeg fratræder. Men nu er jeg blevet lidt forvirret, for jeg overvejer at gå på pension, og jeg har hørt om en kollega, der intet fik, da hun blev afskediget, fordi hun gik på pension efter opsigelsen. Men hvad gælder der egentlig for mig?


Svar:

Ud over dit almindelige opsigelsesvarsel har du ret til en godtgørelse, når du opsiges fra en arbejdsplads, hvor du har været ansat igennem længere tid.

Regler om godtgørelse ved opsigelse betyder, at man får godtgørelse svarende til en månedsløn, hvis man har været ansat i 12 år eller mere, og godtgørelsen stiger til 3 måneders løn, hvis man har været ansat i 17 år eller mere.

Godtgørelsen beregnes som sædvanlig løn (grundløn, tillæg og ulemper) og pensionsbidrag. Du får ikke feriepenge af din godtgørelse.

Hvorvidt du går på pension eller ej er underordnet for din godtgørelse. Du er således berettiget til din godtgørelse, uanset om du søger nyt arbejde eller vælger at træde ud af arbejdsmarkedet. 

Redigeret oktober 2023